Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Siyasal Kimlik İnşa Kurumu Olarak MTTB

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.245-268, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İletişim Eylemi ve Medya Aygıtları Ekseninde İletişim Bilimi

Uluslararası İslam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2019

Belirsizlik Azaltma Aracı Olarak Facebook

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.125-126 Creative Commons License

Toplumsal Kaos ve Şiddetin Gerçekleştirme Aracı Olarak Yeni Sosyal Hareketler

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.248-249 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Narsist Tatmin ve Takdis

Dijital Medyanın Ekonomi Politiği , Cengiz Anık, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.327-336, 2020

Online İletişimde Belirsizlik Azaltma Teorisi

İletişim Çalışmaları, Serhat Ulağlı, Editör, Motto Yayınları, İstanbul, ss.143-156, 2020