Prof.

ŞÜKRAN FAZLIOĞLU


Faculty of Theology

Basic Islamic Sciences

Department of Arabic Language and Rhetoric

Education Information

1996 - 2001

1996 - 2001

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Postgraduate

Ürdün Üniversitesi, Yüksek Öğretim Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Jordan

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Gazi University, Gazi Faculty Of Educatıon, Department Of Foreıgn Language Educatıon, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Modern Mısır romanında Türk imajı (1798-1914) Sustainable Development

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

1995

1995

Postgraduate

İzhar el-Esrar li’l-Birgivi Dirase ve Tahkik

Ürdün Üniversitesi, Yüksek Öğretim Fakültesi, Arap dili ve edebiyatı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Arabic Language and Literature