Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

  Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 2014 - 2019 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Ayrık Matematik

 • Lisans Sayılar Teorisine Giriş

 • Lisans Soyut Cebir I

 • Lisans Soyut Cebir I

 • Lisans Soyut Cebir II

 • Lisans Lineer Cebir I

 • Lisans Cebir II

 • Lisans Cebir III

 • Lisans Analiz IV

 • Lisans Analiz II

 • Lisans Analiz III