Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SCHIZOPHRENE SPRACHE IN SCHRIFTLICHKEIT ÜBER SPRACHLICHE UNDKOMMUNIKATIVE FEHLLEISTUNGEN BEI SCHIZOPHRENIE

The Journal of International Social Research, cilt.9, ss.143-151, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Kontrastive Darstellung von es im Deutschen und Türkischen

Deutsche Sprache, cilt.3, ss.254-276, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜBERSETZUNGSSTRATEGIEN VON SMITH/ KLEIN-BRALEY DISKUTIERT ANHAND VON WERBEÜBERSETZUNGEN INS TÜRKISCHE

Turkish Studies, cilt.12, ss.307-318, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürler Arası ve Kültürler Üstü İletişim Olarak Çeviri

Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, ss.13-23, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sözlüksel Alan Teorisi ve Çeviri

Diyalog, cilt.2013, no.427356, ss.55-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıfta Beden Dili Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 27

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GUJGEF), cilt.27, ss.259-289, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkçeden Almancaya Yapılan Çevirilerde Kültürel Aktarımlar

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.101-110

Laguage Stereotypes in Translation

6. International Congress on Curent Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.481

Almanca Edebi Eser İsimlerinin Çevirisinde Kültürel Etkenler

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences 2017, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.611-617

TÜRKÇEYE YAPILAN REKLAM ÇEVİRİLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELENMESİ

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, cilt.1, ss.1-423

Anwendbarkeit der Fünf Stufen Strategie auf die Werbeübersetzung

XIII. Germanistik Kongresi 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Ist Übersetzen ohne Empathie möglich

Migration und kulturelle Diversität, Frankfurt am Main, Almanya, 12 - 14 Mayıs 2014, cilt.1, ss.375-382

Jakobsons Ansichten im Lichte der neueren Übersetzungtheorien

XI.Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2011, cilt.2, ss.304-317

Interkulturelle Zusammenhaenge beim Übersetzen

XII. Uluslar arası Türk Germanistik Kongresi 2014, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2014

Die Rolle der Sprache bei der Integration

Uluslararası Avrupalı Göçmenler Konferansı 2008, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ocak 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Übersetzen als (trans)kultureller Transfer.

Über-setzen- [Re-]Konstruktionen im Translationsprozess, Musa Yasar Saglam, Max Florian Hertsch, Mutlu Er, Editör, Kovac Verlag, Hamburg, ss.191-209, 2018

A Semiological Examination Of Advertisements That Have Been Translated Into Turkish

Research on communication, Ruggiero, Ch./Arslan, H./ Icbay, M. A., Editör, E-BWN, Bialystok, ss.225-233, 2017

Dilsel Stereotiplerin Çeviriye Yansıması

Current Debates in Linguistics Literature, Şenel Gerçek, Umut Balcı, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.11-26, 2017

Çeviribilimde Paradokslar

Çeviribilimin Paradigmaları III, Mehmet Tahir Öncü / Halit Üründü, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.91-113, 2017

Sakallı Kadın

Arion, İstanbul, 1995

Bilirkişi Raporları

İntihal İncelemesi

T.C. 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, Dosya No: 2011/283, FSEK Kaynaklı maddi tazminat, ss.9, İstanbul, 2012