Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Overview of Strategic Brand Identity: Turkey’s National Footbal League in The Context of Marketing Communications

Research in Sports Science, cilt.9, sa.2, ss.40-44, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DEKİ SPOR YÖNETİCİLERİNİN PLANLAMA VE ÖRGÜTLEME ÖZELLİKLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.3, sa.2, ss.70-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklamın Spor Bilimleri Öğrencilerinin Tüketici Tercihlerine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.48-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankacılık Sektörü Çalışanlarını Rekreasyonel Sporlara Katılıma İten Unsurların Demografik Faktörlerle Değerlendirilmesi

Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.212-230, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF RELATIONAL MARKETING ACTIVITIES OF FOOTBALL CLUBS FROM A FAN PERSPECTIVE

JOURNAL OF SOCIALAND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH, cilt.4, ss.1779-1784, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysing Football Sector In Terms of Labour Economics

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS SATISFACTION LEVELS ANDPERCEIVED DEGREE OF FREEDOM IN RELATION TO THEIR MODE OF PARTICIPATION IN LEISUREACTIVITIES

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, 18 - 20 Kasım 2016

Özel Fitness Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Gelir Değişkenlerine Göre Spor Ekonomisine Katkısının İncelenmesi

9. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

SPOR KULÜPLERİNDE YÖNETİM VE FİNANSAL KONTROL AMAÇLI GELİR GİDER RASYOLARININ OLUŞTURULMASI

1.ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2011, ss.628-645

Gender Differences In The Health Status Of Elderly Living In Nursery Settings

The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress Proceedings, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2005, ss.561-563 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Spor Muhasebesi

Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara, 2018

İSTANBUL’DAKİ ÖZEL FİTNESS MERKEZLERİNE DEVAM EDEN BİREYLERİN SPOR EKONOMİSİNE KATKISI

SPOR YÖNETİMİNDE SEÇME KONULAR, MEHMET M. YORULMAZLAR,ABDURRAHMAN KEPOĞLU, Editör, EGE REKLAM BASIM SANATLARI LTD.ŞTİ., İstanbul, ss.150-168, 2017