Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çelik Hurdası Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.388-405, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blockchain Teknolojisi ve Türkiye Finans Sektöründeki Durumu

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), cilt.4, ss.30-45, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Sinir Ağları Modeli ile Finansal Başarısızlık Tahmini

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), cilt.2, ss.270-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Hizmetlere Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, cilt.54, ss.63-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Girişimciliğin Finansmanında Melek Sermaye ve Türkiye Uygulaması

Öneri Dergisi, cilt.20, ss.341-356, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yatırım Hileleri

Öneri, cilt.10, sa.39, ss.31-39, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diversification in Banking and its Effect on Banks Performance Evidence from Turkey

American International Journal of Contemporary Research, cilt.2, ss.111-119, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic Factors Affecting Financial Ratios Real Estate Investment Trusts Case on ISE

European Journal of Scientific Research, cilt.69, ss.42-51, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İMKB'de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.273-288, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BASEL II Süreci ve KOBİ'ler

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.265-272, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Finansal Kurumlarda Bilgi Yönetimi

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2005, cilt.1, ss.223-232

Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinde Risk Sermayesi Eylem Planı

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2004, ss.223-232

Kitap & Kitap Bölümleri

Fon Akım Tablosu Analizi

Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, Gündoğdu,Aysel, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.171-191, 2019

Finansal Başarısızlık Öngörüsünde Kullanılan Modeller ve Piyasa Verilerine Dayalı Korelasyon Analizi

İşletme ve Finans Yazıları - II, TEMİZEL FATİH, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.277-296, 2019

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Finansal Yönetim, GÜNDOĞDU,Aysel, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.175-192, 2018

Industry 4.0 and Turkey: A Financial Perspective

Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations: The Role of Business Culture and Risk Management, Dinçer,Hasan Hacıoğlu,Ümit Yüksel,Serhat, Editör, Springer International Publishing, Zug, ss.273-291, 2018

Alternatif Stratejik Finansman Kaynakları

Stratejik Finansal Yönetim, Hasan Dinçer,Ümit Hacıoğlu,Serhat Yüksel, Editör, Orion, Ankara, ss.305-346, 2017

Sustainable and Inclusive Finance in Turkey

Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry, Dinçer,Hasan Hacıoğlu,Ümit, Editör, Springer International Publishing, Zug, ss.11-23, 2017

Renewable Energy Financing with a Sustainable Financial System Following the 2008 Financial Crisis in Developing Countries

Global Financial Crisis and its Ramifications on Capital Markets, Hacıoğlu,Ümit Dinçer,Hasan, Editör, Springer International Publishing, Zug, ss.259-274, 2017

Sürdürülebilir Finans ve Bankacılık

Para Banka ve Finans, Nadir EROĞLU,H. İbrahim AYDIN,C. Yenal KESBİÇ, Editör, Orion, Ankara, ss.413-436, 2016

CSR and Energy Investments in Turkey

People Planet and Profit Socio Economic Perspectives of CSR, Samuel O. IDOWU,Abubakar S. KASUM,Aslı YUKSEL MERMOD, Editör, Gower, London, ss.157-178, 2014

Currency and Interest Rate Effect on Financial Ratios: Technology Case on ISE

Global Strategies in Banking and Finance, Hasan Dinçer,Ümit Hacıoğlu, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.394-409, 2014

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (4. Kısım 13. Bölüm) / Uluslararası Nakit Yönetimi (5. Kısım 21. Bölüm / 599-624)

Uluslararası Finansal Yönetim II, HATİCE DOĞUKANLI, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.397-414, 2013

21. Bölüm: Uluslararası Nakit Yönetimi

Uluslararası Finansal Yönetim II, DOĞUKANLI, Hatice, Editör, Nobel Yayın, Ankara, ss.598-625, 2013

Varantlar

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Dövize Dayalı Türev Ürünleri

Uluslararası Finansal Yönetim I, Hatice Doğukanlı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.117-167, 2012

Diğer Yayınlar