Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çelik Hurdası Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.3, pp.388-405, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Blockchain Teknolojisi ve Türkiye Finans Sektöründeki Durumu

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), vol.4, pp.30-45, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapay Sinir Ağları Modeli ile Finansal Başarısızlık Tahmini

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), vol.2, pp.270-284, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Hizmetlere Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.54, pp.63-76, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girişimciliğin Finansmanında Melek Sermaye ve Türkiye Uygulaması

Öneri Dergisi, vol.20, pp.341-356, 2016 (International Refereed University Journal)

Enerji ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki Türkiye Açısından Bir Uygulama

MUFAD Journal, vol.20, no.58, pp.161-173, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investment Fraud

Öneri, vol.10, no.39, pp.31-39, 2013 (International Refereed University Journal)

Diversification in Banking and its Effect on Banks Performance Evidence from Turkey

American International Journal of Contemporary Research, vol.2, pp.111-119, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economic Factors Affecting Financial Ratios Real Estate Investment Trusts Case on ISE

European Journal of Scientific Research, vol.69, pp.42-51, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Analysis of the Financial Efficiency of Real Estate Investment Trusts in ISE by Data Envelopment Analysis

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.31, no.2, pp.273-288, 2011 (International Refereed University Journal)

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.265-272, 2009 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Finansal Kurumlarda Bilgi Yönetimi

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2005, vol.1, pp.223-232

Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinde Risk Sermayesi Eylem Planı

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 May 2004, pp.223-232

Books & Book Chapters

Fon Akım Tablosu Analizi

in: Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, Gündoğdu,Aysel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.171-191, 2019

Finansal Başarısızlık Öngörüsünde Kullanılan Modeller ve Piyasa Verilerine Dayalı Korelasyon Analizi

in: İşletme ve Finans Yazıları - II, TEMİZEL FATİH, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.277-296, 2019

Çalışma Sermayesi Yönetimi

in: Finansal Yönetim, GÜNDOĞDU,Aysel, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.175-192, 2018

Industry 4.0 and Turkey: A Financial Perspective

in: Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations: The Role of Business Culture and Risk Management, Dinçer,Hasan Hacıoğlu,Ümit Yüksel,Serhat, Editor, Springer International Publishing, Zug, pp.273-291, 2018

Alternatif Stratejik Finansman Kaynakları

in: Stratejik Finansal Yönetim, Hasan Dinçer,Ümit Hacıoğlu,Serhat Yüksel, Editor, Orion, Ankara, pp.305-346, 2017

Sustainable and Inclusive Finance in Turkey

in: Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry, Dinçer,Hasan Hacıoğlu,Ümit, Editor, Springer International Publishing, Zug, pp.11-23, 2017

Renewable Energy Financing with a Sustainable Financial System Following the 2008 Financial Crisis in Developing Countries

in: Global Financial Crisis and its Ramifications on Capital Markets, Hacıoğlu,Ümit Dinçer,Hasan, Editor, Springer International Publishing, Zug, pp.259-274, 2017

Sürdürülebilir Finans ve Bankacılık

in: Para Banka ve Finans, Nadir EROĞLU,H. İbrahim AYDIN,C. Yenal KESBİÇ, Editor, Orion, Ankara, pp.413-436, 2016

CSR and Energy Investments in Turkey

in: People Planet and Profit Socio Economic Perspectives of CSR, Samuel O. IDOWU,Abubakar S. KASUM,Aslı YUKSEL MERMOD, Editor, Gower, London, pp.157-178, 2014

Currency and Interest Rate Effect on Financial Ratios: Technology Case on ISE

in: Global Strategies in Banking and Finance, Hasan Dinçer,Ümit Hacıoğlu, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.394-409, 2014

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (4. Kısım 13. Bölüm) / Uluslararası Nakit Yönetimi (5. Kısım 21. Bölüm / 599-624)

in: Uluslararası Finansal Yönetim II, HATİCE DOĞUKANLI, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.397-414, 2013

21. Bölüm: Uluslararası Nakit Yönetimi

in: Uluslararası Finansal Yönetim II, DOĞUKANLI, Hatice, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.598-625, 2013

Varantlar

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012

Dövize Dayalı Türev Ürünleri

in: Uluslararası Finansal Yönetim I, Hatice Doğukanlı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.117-167, 2012

Other Publications