Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OHAL sürecinde Anayasa Mahkemesi ve AİHM Pratiğinin Değerlendirilmesi

Olağanüstü Halin Olağanlaşması ve Türkiye’de Yargının Durumu, 8 - 09 Eylül 2018

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Çoğulculuk

Çoğulcu Demokrasi ve Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları Toplantısı, Türkiye, 5 - 06 Haziran 2010

İHAM Kararları ve Diğer Uluslararası Belgeler Işığında Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkililiği Uluslararası Sempozyumu, 10 - 11 Aralık 2009

İnsan Hakları Bağlamında Ötenazi

Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2006

Kitap & Kitap Bölümleri