Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 1991 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü