Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Büyük İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ-FRS) Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 22. İç Denetim Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 8. Muhasebe Düşünce Kampı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Akademik Forum 2018

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 37. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı (YFRÇ) Çalıştayı ve Paneli

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 SAP ile İşletme Analitiği ve ERP Simülasyonu ve SAP ile Tedarik Zinciri Yönetimi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Uluslararası Akademik Forum 2016

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 35.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2015 Suistimal Farkındalık Seminerleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 XII. Uluslararası Muhasebe Konferansı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 34. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Borsa Istanbul Davranışsal Finans Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye