General Information

Biography

1986 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden, 2007 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Anabilim Dalı’nda “Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî’nin Zübdetü’l-Merâtib İsimli Eseri (İnceleme ve Metin)” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2018 yılında "İbnü'l-Arabî'nin Meşâhidü'l-esrâr İsimli eseri ve Sitti Acem'in Şerhi" başlıklı doktora çalışmasını tamamladı.

Institutional Information

Unit
Faculty of Theology
Department
Basic Islamic Sciences
Program
Department of Islamic Sufism