General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Department Of Islamic Sufism
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Mysticism

Metrics

Publication

15
UN Sustainable Development Goals

Biography

1986 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden, 2007 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Anabilim Dalı’nda “Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî’nin Zübdetü’l-Merâtib İsimli Eseri (İnceleme ve Metin)” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2018 yılında "İbnü'l-Arabî'nin Meşâhidü'l-esrâr İsimli eseri ve Sitti Acem'in Şerhi" başlıklı doktora çalışmasını tamamladı.