Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AKADEMİK VE SOSYAL-DUYGUSAL OKULA HAZIRBULUNUŞLUK İLE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.79, pp.1090-1104, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kodlama eğitim programının 5 yaş grubu çocukların bilişsel esneklik ve bilgi işlemsel düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi

VIII International Eurasian Educational Research Congress (ONLINE) Aksaray Üniversitesi 07-10 Temmuz 2021, Aksaray, Turkey, 07 July 2021, pp.1466 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Gelenekselden Dijitale: Elektronik Kitaplar ve Elektronik Kitapların Erken Çocukluk Döneminde Kullanımı

in: Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Etkinlik örnekleri, Mübeccel Sara Gönen Gülden Uyanık, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.245-264, 2021 Creative Commons License