Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

İsmail E. Erünsal,Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphâne,

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, 2018 (Journal Indexed in AHCI)

Teachers' Perspectives on Citizenship Education in England

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.196, pp.243-256, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.49, pp.490-491, 2017 (Journal Indexed in AHCI)

Maurits van den Boogert Aleppo Observed Ottoman Syria Through the Eyes of Two Scottish Doctors Alexander and Patrick Russell

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.48, pp.477-482, 2016 (Journal Indexed in AHCI)

Aleppo Observed: Ottoman Syria Through the Eyes of Two Scottish Doctors, Alexander and Patrick Russell (Studies in the Arcadian Library)

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.48, pp.477-482, 2016 (Journal Indexed in AHCI) identifier

The Formative Period of the Modern University

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.45, pp.333-367, 2015 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Modern Üniversitenin Oluşum Süreci

Osmanlı Araştırmaları/ The Journal of Ottoman Studies, pp.333-367, 2015 (Journal Indexed in AHCI) identifier

An Analysis of the Turning Points in Turkish Educational Thought and Experience

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.41, pp.1-31, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Hayallerdeki "Turk"

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.42, pp.442-443, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Türk Eğitimi ve Deneyiminin Dönüm Noktaları Üzerine bir Çözümleme

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.41, pp.1-32, 2013 (Journal Indexed in AHCI)

Crusading and The Ottoman Threat 1453-1505

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.42, pp.443-447, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier

The Guest Editor's Preface

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.41, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier

In the last Grand Vizier in the Ottoman Period

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.42, pp.451, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Abundance of my life, vol 1

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.37, pp.214-221, 2011 (Journal Indexed in AHCI) identifier

The Missing Dimension of Modern Education: Values Education

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, no.1, pp.279-295, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

On Moral Development in Education through Experience: Natural and Free Human being in Rousseau

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, no.26, pp.126-154, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ambivalent Sexism, Interpersonal Relationships and Attributional Complexity of School Counselors in Istanbul

Anadolu Journal Of Educational Sciences International, vol.11, no.1, pp.323-339, 2021 (Other Refereed National Journals)

From Paper to Practice: Heed the Voice of Students!

Anthropologist, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Legal Actions on the Fundamental Principles of the Turkish NationalEducation1

Anadolu University Journal of Education Faculty, 2018 (Other Refereed National Journals)

İngiltere Vatandaşlık Eğitimi Programı: Toplumsal Temelleri, Boyutları ve Temel Bileşenleri

Anadolu Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.373-395, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.42, pp.338-348, 2012 (Non-Refreed Journal) identifier identifier

Modern Eğitimde Değer Arayışları

DEM Dergi, 2007 (Other Refereed National Journals)

İslam Dünyası’nın Duraklama Sebepleri Üzerine Ünlü İlimler Tarihçisi Fuat Sezgin’i Dinlemek

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.1, no.4, pp.73-98, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hekim Filozof Ebu Bekir er-Razi Bir Mülhid miydi?

Divan: İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.10, pp.187-197, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebu Bekr Zekeriyya er Razi nin et Tıbbu r Ruhani sinde Davranış Bozuklukları ve Islahı

Tıp Tarihi Araştırmaları, vol.9, pp.73-184, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The State of Citizenship Education in England: Pupils’ and Teachers’ Views

The 6th EARLI SIG 13 Conference 2nd InZentIM Conference: Migration, Social Transformation, and Education for Democratic Citizenship, Essen, Germany, 27 - 29 August 2018

The Conceptualisation of Citizenship Education in England: Students, Teachers and Experts’ Views

The 5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Stages of Conflict Resolution in Yahsh Treaty in the Late 18th Century

Conflict Management in Modern Diplomacy, 8 - 10 February 2018

Geleceğin Öğretmeni

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferansı, Sivas, Turkey, 8 - 09 December 2017

How Ottoman Envoys Conceptualized Their Encounters with Europe in the 18th Century

International Summer School of Renmin University of China, Pekin, China, 1 - 21 July 2017

Bireyin Estetik Eğitimi ve Okuryazarlığı Üzerine Düşünceler

Güzel Sanatlar Eğitimi-Toplum Bilimleri Etkileşimi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017

Varoluş Felsefeleri Bağlamında ve Eğitim-Öğretim Sürecine bir Bakış

II.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Varoluş felsefeleri bağlamında öğretmenliğe ve eğitim-öğretim sürecine bir bakış

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 05 May 2017, pp.56-57

How Ottoman Envoys Conceptualize Their Cultural Encounters with Europe in the 18th Century

The Performance of Diplomacy in the Early Modern World, Viyana, Austria, 17 - 18 March 2017

Türkiye de Eğitimin Tanımını Yeniden Düşünmek

Gelenekten Geleceğe Eğitim/ Education from Tradition to Future, 29 September - 02 October 2016

1792 deki İstanbul Medrese Teftişi Defterinden Neler Öğrenebiliriz

IV. Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyumu, 20 - 22 May 2016

Klasik Dönem Osmanlı Dünyasında Çocuk Algısı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Çocukluğun Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 6 - 07 May 2016

Malumat Çağında Okuryazarlığı Tekrar Düşünmek

Öğretmen Okullarının 168. Kuruluş Yıldönümü Anısı, Turkey, 16 March 2016

İsmail Gaspıralı nın Eğitim Öğretim Maarif Felsefesi

Kırım'da İslami Eğitim: Tarihi Geçmişi ve Gelişim Yolları, 10 - 13 October 2015

New Approaches to Old Teachings Modernising Islamic Education in Ottoman Turkey

Aufbruch zu neuen Ufern: Aufgaben, Problemlagen und Profile einer islamischen Religionpadagogik im europaischen Kontext, 18 - 19 September 2015

How Muslim Scientists Examined the Book of Nature in the Classical Period

Renmin University of China Monthly Conferences, 13 - 15 July 2015

The Education of an Ottoman Envoy During the Early Modern Period

Culture, Diplomacy and Peacemaking, 28 - 29 May 2015

Books & Book Chapters

Holding the Truth in Balance

in: Kitab-ı Hedaya, Sevgi Ağcagül - Henning Sievert, Editor, Bonn University Press, Bonn, pp.133-151, 2019

Phases of Internationalisation inHigher Education Policies in Turkey: 1981-2018

in: A New Perspective in Social Sciences, Doğa Yaşar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, Frontpage Publications, pp.323-328, 2019

Üniversite'nin Kısa Tarihi

in: Dünya da ve Türkiye de Üniversite, Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.5-34, 2016

Tevfik Fikret'in Eğitim Felsefesi: Fikri Hür, Vicdanı Hür Birey Yetiştirmek

in: Ölümünün 100 Yılın Tevfik Fikret Sempozyumu, Ata Yersu, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İstanbul, pp.49-76, 2016

İsmail Gaspıralı'nın Eğitim-Öğretim Felsefesi

in: Mejdunarodnoy nauchno prakticheskoy konferentsii Islamskoye obrazovaniye v Krımu Istoricheskiye vehi i puti vozrojdeniya Posvyaschyennoy 515 letiyu Zincirli medrese I pamyati ego osnovatelya Mengli Geray hana, A. İsmailov, E. Muratova, S. Eminova, Editor, Terdjiman, Sbornik materialov, Simferopol, pp.170-184, 2016

Değerler ve Eğitimi

DEM Yayınları, İstanbul, 2013

III.Selim Dönemi Eğitim Anlayışında Arayışlar

in: Nizam ı Kadim den Nizam ı Cedid e III Selim ve Dönemi Selim III and His Period from Ancien Régime to New Order, Seyfi Kenan, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.129-163, 2010

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV Yayınları, pp., 2012