Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

İsmail E. Erünsal,Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphâne,

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, 2018 (AHCI)

Teachers' Perspectives on Citizenship Education in England

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.196, pp.243-256, 2018 (SSCI) identifier identifier

Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.49, pp.490-491, 2017 (AHCI)

Modern Üniversitenin Oluşum Süreci

Osmanlı Araştırmaları/ The Journal of Ottoman Studies, pp.333-367, 2015 (AHCI) identifier

The Formative Period of the Modern University

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.45, pp.333-367, 2015 (AHCI) identifier

Confronting and integrating modernity Religious education and curriculum reforms in Turkey

MUSLIM EDUCATION IN THE 21ST CENTURY: ASIAN PERSPECTIVES, pp.162-179, 2014 (SSCI) identifier

Hayallerdeki "Turk"

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.42, pp.442-443, 2013 (AHCI) identifier

Ottoman Empire and European Theatre I: The Age of Mozart and Selim III (1756-808)

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.42, pp.449-450, 2013 (AHCI) identifier

The Guest Editor's Preface

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.41, 2013 (AHCI) identifier

Reinhold Lubena the Seyahatnamesi: Osmanli the country, 1587-1589

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.42, pp.447-448, 2013 (AHCI) identifier

Türk Eğitimi ve Deneyiminin Dönüm Noktaları Üzerine bir Çözümleme

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.41, pp.1-32, 2013 (AHCI)

An Analysis of the Turning Points in Turkish Educational Thought and Experience

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.41, pp.1-31, 2013 (AHCI) identifier

Crusading and The Ottoman Threat 1453-1505

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.42, pp.443-447, 2013 (AHCI) identifier

In the last Grand Vizier in the Ottoman Period

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.42, pp.451, 2013 (AHCI) identifier

Abundance of my life, vol 1

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.37, pp.214-221, 2011 (AHCI) identifier

The Missing Dimension of Modern Education: Values Education

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, no.1, pp.279-295, 2009 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

On Moral Development in Education through Experience: Natural and Free Human being in Rousseau

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, no.26, pp.126-154, 2021 (ESCI) identifier

Ambivalent Sexism, Interpersonal Relationships and Attributional Complexity of School Counselors in Istanbul

Anadolu Journal Of Educational Sciences International, vol.11, no.1, pp.323-339, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Analysis of Legal Actions on the Fundamental Principles of the Turkish NationalEducation1

Anadolu University Journal of Education Faculty, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İngiltere Vatandaşlık Eğitimi Programı: Toplumsal Temelleri, Boyutları ve Temel Bileşenleri

Anadolu Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.373-395, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.42, pp.338-348, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Modern Eğitimde Değer Arayışları

DEM Dergi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Dünyası’nın Duraklama Sebepleri Üzerine Ünlü İlimler Tarihçisi Fuat Sezgin’i Dinlemek

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.1, no.4, pp.73-98, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Hekim Filozof Ebu Bekir er-Razi Bir Mülhid miydi?

Divan: İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.10, pp.187-197, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Ebu Bekr Zekeriyya er Razi nin et Tıbbu r Ruhani sinde Davranış Bozuklukları ve Islahı

Tıp Tarihi Araştırmaları, vol.9, pp.73-184, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The State of Citizenship Education in England: Pupils’ and Teachers’ Views

The 6th EARLI SIG 13 Conference 2nd InZentIM Conference: Migration, Social Transformation, and Education for Democratic Citizenship, Essen, Germany, 27 - 29 August 2018

The Conceptualisation of Citizenship Education in England: Students, Teachers and Experts’ Views

The 5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Stages of Conflict Resolution in Yahsh Treaty in the Late 18th Century

Conflict Management in Modern Diplomacy, 8 - 10 February 2018

Geleceğin Öğretmeni

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferansı, Sivas, Turkey, 8 - 09 December 2017

How Ottoman Envoys Conceptualized Their Encounters with Europe in the 18th Century

International Summer School of Renmin University of China, Pekin, China, 1 - 21 July 2017

Bireyin Estetik Eğitimi ve Okuryazarlığı Üzerine Düşünceler

Güzel Sanatlar Eğitimi-Toplum Bilimleri Etkileşimi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017

Varoluş Felsefeleri Bağlamında ve Eğitim-Öğretim Sürecine bir Bakış

II.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Varoluş felsefeleri bağlamında öğretmenliğe ve eğitim-öğretim sürecine bir bakış

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 05 May 2017, pp.56-57

How Ottoman Envoys Conceptualize Their Cultural Encounters with Europe in the 18th Century

The Performance of Diplomacy in the Early Modern World, Viyana, Austria, 17 - 18 March 2017

Türkiye de Eğitimin Tanımını Yeniden Düşünmek

Gelenekten Geleceğe Eğitim/ Education from Tradition to Future, 29 September - 02 October 2016

1792 deki İstanbul Medrese Teftişi Defterinden Neler Öğrenebiliriz

IV. Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyumu, 20 - 22 May 2016

Klasik Dönem Osmanlı Dünyasında Çocuk Algısı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Çocukluğun Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 6 - 07 May 2016

Malumat Çağında Okuryazarlığı Tekrar Düşünmek

Öğretmen Okullarının 168. Kuruluş Yıldönümü Anısı, Turkey, 16 March 2016

İsmail Gaspıralı nın Eğitim Öğretim Maarif Felsefesi

Kırım'da İslami Eğitim: Tarihi Geçmişi ve Gelişim Yolları, 10 - 13 October 2015

New Approaches to Old Teachings Modernising Islamic Education in Ottoman Turkey

Aufbruch zu neuen Ufern: Aufgaben, Problemlagen und Profile einer islamischen Religionpadagogik im europaischen Kontext, 18 - 19 September 2015

How Muslim Scientists Examined the Book of Nature in the Classical Period

Renmin University of China Monthly Conferences, 13 - 15 July 2015

The Education of an Ottoman Envoy During the Early Modern Period

Culture, Diplomacy and Peacemaking, 28 - 29 May 2015

Books & Book Chapters

Holding the Truth in Balance

in: Kitab-ı Hedaya, Sevgi Ağcagül - Henning Sievert, Editor, Bonn University Press, Bonn, pp.133-151, 2019

Phases of Internationalisation inHigher Education Policies in Turkey: 1981-2018

in: A New Perspective in Social Sciences, Doğa Yaşar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, Frontpage Publications, pp.323-328, 2019

Üniversite'nin Kısa Tarihi

in: Dünya da ve Türkiye de Üniversite, Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.5-34, 2016

Tevfik Fikret'in Eğitim Felsefesi: Fikri Hür, Vicdanı Hür Birey Yetiştirmek

in: Ölümünün 100 Yılın Tevfik Fikret Sempozyumu, Ata Yersu, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İstanbul, pp.49-76, 2016

İsmail Gaspıralı'nın Eğitim-Öğretim Felsefesi

in: Mejdunarodnoy nauchno prakticheskoy konferentsii Islamskoye obrazovaniye v Krımu Istoricheskiye vehi i puti vozrojdeniya Posvyaschyennoy 515 letiyu Zincirli medrese I pamyati ego osnovatelya Mengli Geray hana, A. İsmailov, E. Muratova, S. Eminova, Editor, Terdjiman, Sbornik materialov, Simferopol, pp.170-184, 2016

Değerler ve Eğitimi

DEM Yayınları, İstanbul, 2013

III.Selim Dönemi Eğitim Anlayışında Arayışlar

in: Nizam ı Kadim den Nizam ı Cedid e III Selim ve Dönemi Selim III and His Period from Ancien Régime to New Order, Seyfi Kenan, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.129-163, 2010

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV Yayınları, pp., 2012