General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Educational Sciences, Department Of Curriculum And Instruction
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Social and Historical Foundations of Educations, Curriculum Development and Teaching Methods

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Project

15

Thesis Advisory

17

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisanüstü eğitim ve doktora için New York şehrine gitti (1994); eğitim felsefesi alanına yoğunlaşırken eğitim, felsefe ve tarih programlarında disiplinlerarası yöntemle çalıştı ve çalışmalarını Columbia Üniversitesi’nde tamamladı (2003). Bu üniversitede eğitim, kentleşme, program geliştirme ve kültürlenme konularında gerçekleştirilen farklı projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı (1996-2003).  İstanbul’a döndü (2003) ve çeşitli araştırma, proje çalışmaları ve öğretim için Kahire, New York, Pekin, Kopenhag, Heidelberg ve Viyana’da bulundu.

 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde dersler vermeye başladı (2007) ve hâlen aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nın yanı sıra Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Anabilim Dalı’nın da öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında modern eğitim felsefeleri, üniversite eğitimi ve uluslararasılaşma, karşılaştırmalı düşünce tarihi, Türk eğitim düşüncesi ve deneyiminin dönüm noktaları, eğitim programları ve öğretim, Türkler ve Avrupa arasında yaşanan sosyo-kültürel etkileşim yer almaktadır.