Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PRO-SOSYAL DAVRANIŞLARDA DİĞERKÂMLIĞIN (ÖZGECİLİK) TANIMI VE KONUMU

Bilimname, cilt.40, sa.4, ss.351-373, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Psikoloji ve İslam Psikolojisi Bağlamında Din Psikolojisini Yeniden Düşünmek

İslami İlimler Dergisi, cilt.12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı’xxda ve Türkiye’xxde Dini Gruplar

Diyanet Aylık Dergi, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Değişen Dünyada Gençlik ve Değerler

Gençlik Araştırmaları, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruh Beden ve İnsan Aşkın Varlık İlişkisine Yönelik Psikolojik Yaklaşımın Tarihi Serüveni

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.253-284, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlevî Sema Ayini nin İnsan Psikolojisine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Marife, cilt.7, ss.195-214, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik Psikoloji Din İlişkisinin Dünü Bugünü Yarını

Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, 1 - 31 Mayıs 2017

SEKÜLER BİR YAŞAM TARZI OLARAK MANEVİYAT

SEKÜLERLEŞME VE DİN ÇALIŞTAYI, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2016

Din, Tıp ve Medeniyet İlişkisini İnsan Algısı Üzerinden Okumak

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler Şurası, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017

Dini Gruplara Yönelmenin Psiko-Sosyal Analizi

Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, Türkiye, 22 Ekim 2016

The importance of interdisciplinary studies on religious tourism

8th Annual International Religious Tourism and Pilgrimage Conference, 1 - 04 Haziran 2016

Nereden Çıktı Bu Maneviyat Manevi Bakımın Temellerine İlişkin Kültürlerarası Bir Analiz

1. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK KONGRESİ, 7 - 10 Nisan 2016

Spirituality is Universal How About Its Meaning

The 2015 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, 17 - 21 Ağustos 2015 identifier identifier

Literatürde Maneviyat Kavramı

II. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2015

Empati Yoksunluğu

Kredi Yurtlar Kurumu Liderlik Seminerleri, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2015

Efendimizin Gençlerle İletişimi

Gençllik, Gelişim ve Değerler, Türkiye, 29 - 31 Mart 2015

İki cihan sultanımızın terbiye metodu

Çocuklarımız ve Biz, Türkiye, 17 Mayıs 2014

Türk ve Amerikan Kültüründe Maneviyat Algısı

OMÜ İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi ABD Koordinasyon Toplantısı, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014

The Intersection Point of Mysticism Spirituality and Religiosity An Empirical Study on Mawlawi Sema Ritual

The 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, Lozan, İsviçre, 27 - 30 Ağustos 2013

Investigating the Role of Spirituality on Altruistic Behavior

The 2011 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, Bari, İtalya, 21 - 25 Ağustos 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Characteristic Themes in Psychology of Religion in Turkey: Muslim Thinkers’ Views about Human Psychology and Psychology of Sufism

Psychology of Religion in Turkey, Zuhal Ağılkaya Şahin, Heinz Streib, Ali Ayten, Ralph W. Hood, Editör, Brill, Leiden, ss.31-50, 2015