Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PRO-SOSYAL DAVRANIŞLARDA DİĞERKÂMLIĞIN (ÖZGECİLİK) TANIMI VE KONUMU

Bilimname, vol.40, no.4, pp.351-373, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Dini Psikoloji ve İslam Psikolojisi Bağlamında Din Psikolojisini Yeniden Düşünmek

İslami İlimler Dergisi, vol.12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Batı’xxda ve Türkiye’xxde Dini Gruplar

Diyanet Aylık Dergi, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Değişen Dünyada Gençlik ve Değerler

Gençlik Araştırmaları, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ruh Beden ve İnsan Aşkın Varlık İlişkisine Yönelik Psikolojik Yaklaşımın Tarihi Serüveni

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.253-284, 2013 (Other Refereed National Journals)

Mevlevî Sema Ayini nin İnsan Psikolojisine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Marife, vol.7, pp.195-214, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Psikoloji Din İlişkisinin Dünü Bugünü Yarını

Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, 1 - 31 May 2017

SEKÜLER BİR YAŞAM TARZI OLARAK MANEVİYAT

SEKÜLERLEŞME VE DİN ÇALIŞTAYI, Turkey, 7 - 08 May 2016

Din, Tıp ve Medeniyet İlişkisini İnsan Algısı Üzerinden Okumak

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler Şurası, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2017

Dini Gruplara Yönelmenin Psiko-Sosyal Analizi

Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu, Turkey, 22 October 2016

The importance of interdisciplinary studies on religious tourism

8th Annual International Religious Tourism and Pilgrimage Conference, 1 - 04 June 2016

Nereden Çıktı Bu Maneviyat Manevi Bakımın Temellerine İlişkin Kültürlerarası Bir Analiz

1. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK KONGRESİ, 7 - 10 April 2016

Spirituality is Universal How About Its Meaning

The 2015 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, 17 - 21 August 2015 identifier identifier

Literatürde Maneviyat Kavramı

II. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 May 2015

Empati Yoksunluğu

Kredi Yurtlar Kurumu Liderlik Seminerleri, Turkey, 7 - 09 April 2015

Efendimizin Gençlerle İletişimi

Gençllik, Gelişim ve Değerler, Turkey, 29 - 31 March 2015

İki cihan sultanımızın terbiye metodu

Çocuklarımız ve Biz, Turkey, 17 May 2014

Türk ve Amerikan Kültüründe Maneviyat Algısı

OMÜ İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi ABD Koordinasyon Toplantısı, Turkey, 29 - 31 May 2014

The Intersection Point of Mysticism Spirituality and Religiosity An Empirical Study on Mawlawi Sema Ritual

The 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, Lozan, Switzerland, 27 - 30 August 2013

Investigating the Role of Spirituality on Altruistic Behavior

The 2011 Congress of the International Association for the Psychology of Religion, Bari, Italy, 21 - 25 August 2011

Books & Book Chapters

Characteristic Themes in Psychology of Religion in Turkey: Muslim Thinkers’ Views about Human Psychology and Psychology of Sufism

in: Psychology of Religion in Turkey, Zuhal Ağılkaya Şahin, Heinz Streib, Ali Ayten, Ralph W. Hood, Editor, Brill, Leiden, pp.31-50, 2015