General Information

Institutional Information: School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Department Of Pediatrics

Metrics

Publication

392

Citation (WoS)

2385

Citation (Scopus)

2405

H-Index (WoS)

27

H-Index (Scopus)

25

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

Marmara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalında pediyatri uzmanlık eğitimimi tamamladıktan sonra, aynı üniversitede Çocuk Endokrinoloji yan dal eğitimi aldım. Yan dal eğitimi sırasında uluslararası pek çok eğitim faaliyetine bilimsel toplantı ve bilim okulları olarak katılarak sunumlar yaptım. Yan dal eğitimimi tamamladıktan sonra klinik eğitimimi  temel bilimler ile birleştirmek istedim ve de TUBİTAK ve Fulbright’tan aldığım burslar ile Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts General Hospital-Harvard Medical School’da hipofosfatemik rikets, psödohipoparatiroidi ve metilasyon bozuklukları alanında moleküler genetik çalışmalar yaptım. Türkiye’ye döndükten sonra bu konuda çalışmalarım ve  farklı merkezler ile işbirliğim devam etti. 2010 yılında European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) ‘Sabbatical Leave Programme’ desteği ile 1 yıl süre yine aynı merkezde ‘visiting scientist’ olarak psödohipoparatiroidi (PHP) etiyo-patogenezi konusunda GNAS knock-out fare modellerinde çalışmalar yaptım.  Halen, ESPE bünyesinde kurulan PHP grubunun aktif bir üyesi olarak Avrupa’da yapılan çalışmalara ve konsensus toplantılarına katılmaktayım. Avrupa Birliği Projesi olan COST Action BM10208- European Network for Human Congenital Imprinting Disorders çalışma grubunun  aksiyon ortağı olarak Türkiye’yi temsil etmekteyim. 

European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) tarafından Annual ESPE Meetingleri’nin program organizasyon komitesinde 4 yıl boyunca görev yapmak üzere 2010 yılında seçildim ve bu görevi 2014 yılında tamamladım. ESPE’nin bilim okulu olan Winter School’da ‘Teaching Faculty’ olarak 2015 yılında göreve başladım. European Society for Paediatric Endocrinology 1962 yılında Avrupa Pediyatrik Endokrinoloji camiası tarafından kurulmuş olup,  görev aldığım her iki pozisyon için de görev verilen ilk Türk  bilim insanı olmam önem arz etmektedir. 

İlk tip 1 diyabet prevelans çalışmasının ülkemizde okul çalışması kapsamında yapılmasında, sorumlu araştırmacı olarak görev aldım ve bu çalışmanın sonuçlarına göre okulda diyabet programının oluşturulmasında çalıştım. Diyabet 2020 projesi ve Sağlık Bakanlığı Diyabet programında raportör olarak görev aldım.  

Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism ve Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology dergilerinde yardımcı editörlük yapmanın yanı sıra pek çok dergi için yayın değerlendirmesi yapmaktayım. 2008’den bu yana Faculty of 1000 Prime’de  Associate Faculty Member olarak yayın değerlendirmesi yapıyorum. 

Ayrıca, Avrupa Birliği Çerçeve Programı ‘imprinting Disorders’ EURCOST çerçevesinde proje yürüttüm.