General Information

Institutional Information: Faculty Of Engineering, Bioengineering, Department Of Bioengineering
Research Areas: Environmental Engineering, Environmental Technology, Biotechnology, Environmental Biology

Names in Publications: Selçen Durmaz-Şam, Selçen Durmaz, Selcen Durmaz, Selçen Durmaz Şam, Selcen Durmaz-Sam

Metrics

Publication

14

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

3

Project

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

2003 yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitenin Fen Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 2005 ve 2014 yıllarında tamamlamıştır. 2006 yılı Eylül ayında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Temel İşlemler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başlamış, 2007 yılından itibaren ise aynı fakültenin yeni kurulan Biyomühendislik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Doktora tezini bitirmesini takip eden 2014-2015 akademik yılından itibaren Biyomühendislik Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermeye başlamıştır. Çalışma alanları arasında moleküler yöntemler ile çevre kaynaklı numunelerin biyolojik analizi, biyoiyileştirme yöntemleri kullanılarak metal giderimi/geri kazanımı ve metal bazlı nanoparçacıkların yeşil yöntemlerle sentezi yer almaktadır.