Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Devlet-Dışı Aktörlere Karşı Meşru Müdafaada ”İsteksiz veya Aciz” Doktrini: Suriye ve DAEŞ Örneği

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, sa.23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Hukukunda Deniz Çevresinin Korunması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Savaş Gemilerinin Dokunulmazlığı ve Yargı Bağışıklığı

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Denizi Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, ss.426-451, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Deniz Yatağının Hukuki Statüsü

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, sa.57, ss.453-459, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıyı Devletinin Karasuları Üzerindeki Yargı Yetkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.273-287, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk ve İsviçre Hukukunda Edimin İmkansızlığı Kavramı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.51-59, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)