Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Devlet-Dışı Aktörlere Karşı Meşru Müdafaada ”İsteksiz veya Aciz” Doktrini: Suriye ve DAEŞ Örneği

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, no.23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deniz Hukukunda Deniz Çevresinin Korunması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Savaş Gemilerinin Dokunulmazlığı ve Yargı Bağışıklığı

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ege Denizi Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, pp.426-451, 1999 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Deniz Yatağının Hukuki Statüsü

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, no.57, pp.453-459, 1998 (Other Refereed National Journals)

Kıyı Devletinin Karasuları Üzerindeki Yargı Yetkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.273-287, 1995 (Other Refereed National Journals)

Türk ve İsviçre Hukukunda Edimin İmkansızlığı Kavramı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.51-59, 1992 (Other Refereed National Journals)