Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Challenges of renewable energy penetration on power system flexibility: A survey

ENERGY STRATEGY REVIEWS, cilt.31, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of wind turbine blade deformation with STFT method

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, sa.1, ss.679-686, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The technological tools use in education: Turkish electric teacher's candidates' ideas

TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM, cilt.7, sa.1, ss.245-248, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Condition monitoring with signal processing in wind turbines

JOURNAL OF VIBROENGINEERING, cilt.13, sa.3, ss.439-445, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Green building certification of urban public railway transport systems for sustainable cities

Balkan Journal of Electrıcal&Computer Engineering, cilt.8, sa.1, ss.7-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Training of Renewable Energy Systems: Undergraduate Studies

Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, cilt.5, ss.26-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNDE DURUM İZLEME VE HATA TANISI SİSTEMLERİ GENEL BAKIŞ

Electronic Journal of Occupational Improvement and Research, cilt.2, sa.3, ss.62-73, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SVPWM İnverterin Çoklu Darbeler Yöntemiyle Harmonik Analizi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.101-106, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Optimal Fuzzy PID Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System

Journal of International Scientific Publication: Materials, Method&Technologies, cilt.3, sa.1, ss.182-190, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Comparison of Output Current Harmonics of Voltage Source Inverter used Different PWM Control Techniques

Wseas Transactions on Power Systems, cilt.11, sa.3, ss.695-704, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF LOW VOLTAGE RIDE THROUGHLIMITATIONS IN TERMS OF RENEWABLE ENERGY

4th International Conference on Viable Energy Trends, 26 - 28 Nisan 2019

Towards to Smart Grid: Dynamic Line Rating

7.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018 identifier identifier

SNAPSHOT OF INTEGRATION DISTRIBUTED GENERATION INTO THE SMART GRID

the International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), 1 - 05 Aralık 2016

Snapshot of Integratıon Dıstrıbuted Generatıon ıntothe Smart Grıd

International Engineering, Science and Education Conference, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, cilt.1, ss.431-436

Matlab Simulink Blokları ve Arduino DUE Kartı Kullanılarak Aydınlık Seviyesinin PID Kontrolör ile Ayarlanması

Mesleki Eğitimde I. Uluslararası Yapı ve Denetim Uygulamaları, 30 Kasım - 01 Aralık 2015, cilt.1, ss.286-295

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama

6th International Advanced Technologies Symposium, 16 - 18 Mayıs 2011, ss.264-268

The Microgrid Systems An overview in Turkey and the World

”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 27 - 30 Haziran 2010, ss.148

Energy Security Status of Turkey and the World

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 27 - 30 Haziran 2010, cilt.147

Rüzgar Diesel Hibrit Güç Sisteminin Simülasyonu ve Güç Akışı Kontrolü

5th. International Advanced Technologies Symposium, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.1710-1714

Enerji Sistemlerinde Güç Sistem Kararlaştırıcısı için Bulanık Mantık Denetleyici Uygulaması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2008, cilt.1, ss.250-254

Elektrik Elektronik Eğitiminde Kullanılan Simülasyon Programları

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, İzmit, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.1, ss.243-246

Kitap & Kitap Bölümleri

The Flexibility in Power System with High Photovoltaic Penetration into Extra-High Voltage Level

A Practical Guide for Advanced Methods in Solar Photovoltaic Systems, Adel Mellit, Mohamed Benghanem, Editör, Springer, Cham, ss.165-202, 2020