Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gerçek ve Model Ağların Karakteristik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Öneri Dergisi, cilt.11, sa.41, ss.237-250, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Big Problem in Health 4.0 Applications: Access and Protection of Electronic Health Records

IMISC 2017 4th International Management InformationSystems Conference 2017 INDUSTRY 4.0, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2017

Veri Madenciliğinde Yeni Nesil Küme Analizi Ağ Odaklı Kümeleme Yöntemleri

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

İşletme Konularında Ağ Analizi Kullanımı

Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (YBS 2014), Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014

Modelle zur Optimierung der Einflüsse in einer sozialen Netzwerkstruktur

Wirtschaftsinformatik Transfer Forum 2011, Bielefeld, Almanya, 01 Ocak 2011, ss.25-46

Sosyal Ağlarda Yin Yang İkilemi

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Saraybosna, Bosna-Hersek, 01 Ocak 2011, ss.440-448

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık Alanında Akıllı Teknolojilerin Kullanımı için bir Uygulama Önerisi

Smart Technology Smart ManagementAkıllı Teknoloji Akıllı Yönetim, Prof.Dr. Vahap TECİM, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN, Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, Editör, Gülermat Matbaacılık, İzmir, ss.197-205, 2016

PAPRIKA (Potentially All Pairwise Rankings of All Possible Alternatives)

Operasyonel Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Bahadır Fatih Yıldırım, Emrah Önder, Editör, Dora Yayıncılık, ss.301-312, 2014

Modelle zur Optimierung der Einflüsse in einer sozialen Netzwerkstruktur

Wirtschaftsinformatik Transferforum 2011, Haldun Akpınar, Ulrich Schäfermeier, Volker Wiemann, Editör, Cuvillier Verlag Göttingen, Göttingen, ss.25-45, 2011

Die Rolle der Link Analyse bei der Entdeckung von Betrügen in Online Auktionshäsern

Optimierung von Geschäftsprozessen, Haldun Akpınar, Rıza Öztürk, Editör, Shaker Verlag, ss.151-169, 2010