Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Istanbul University, School Of Business, İşletme İktisadı Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

 • 1995 - 2001 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  LİNK ANALİZİ VE BİR İLETİŞİM ŞEBEKESİ UYGULAMASI

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  YAPAY SİNİR AĞLARI VE DOLANDIRICILIK TESPİTİ (Neuronale netze und betrugserkennung)

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü