Education Information

Education Information

 • 1986 - 1992 Doctorate

  Marmara University, Institute of Turkic Studies, Department of Turkish Language and Literature, Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  16.Yüzyıl Bazı Divan Şairlerinin Türkçe Divanlarında Kozmik Unsurlar

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 1986 Postgraduate

  Fuzûlî Divanı’nda Kozmik Unsurlar

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English