Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Benedict’in The Rule İsimli Eseri Çerçevesinde Ruhbanlık ve Tekke Hayatına Bir Bakış

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.12, no.27, pp.219-252, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şamlı Bir Sûfî: Şeyh Arslan Dımaşkî ve Tevhîd Risâlesi”,

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.26, pp.91-124, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Self and the Other in Ibn Arabi and Rumi

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.23, pp.109-130, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sîmurg’a Yolculuk

Din ve Hayat, no.2, pp.30-33, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Tasavvufun Orta Asya da Yakın Geçmişteki Rolü Kırgızistan Örneği

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.16, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

The tradition of sulh Among the Sufis

Journal of Academic Studies, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Annemarie Schimmel’in Tasavvufun Kökenlerine Dair Görüşleri

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.4, no.11, pp.519-526, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazzâlî’de Allah Sevgisi

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.2, no.5, pp.143-159, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tasavvufi Yolda İlerlemeye Bir Engel Olması Açısından Evliliğin Reddi ve Manevi Evlilik

Tasavvuf, vol.2, no.6, pp.211-226, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Origins of the Term Sufi

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.2, no.4, pp.107-114, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbnü’l-Arabî’ye Göre İnsanın Hakîkati

Uluslararası İbnü’l-Arabî Sempozyumu, 15 - 16 November 2018

Positive Psychology and Traditional Islamic Spirituality

Evolving Islamic Psychology Past Present and Future, 26 - 28 October 2018

Eşrefoğlu Rûmî’de Zühd

Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu III, 2 - 04 May 2018

Hacı Bayram Velînin Damadı Eşrefoğlu’nda Nefsin Terbiye Metodları

Uluslararası Hacı Bayram Velî Sempozyumu, 3 - 04 May 2017, vol.2, pp.31-54

İmam Rabbânî nin Bidatlarla ve Bozuk Din Anlayışlarıyla Mücadelesi

Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendlik Sempozyumu, 2 - 04 December 2016

Sufi Yolunun Korunması Divan ı Hikmet te Sufi Kılığına Bürünenlerin Özelliği

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, 26 - 28 September 2016

Pozitif Psikoloji ve Tasavvuf

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 28 - 30 April 2016

Ahmed Ziyâeddin-i Gümüşhânevî’de Şerîat Hassasiyeti

Doğumunun 200. Yılı Hatırasına Uluslararası Gümüşhânevî Sempozyumu: “İlim ve İrşadla Geçen Bir Ömür”, 1 - 02 June 2013, pp.232-245

Alvarlı Muhammed Lutfî Efe’de Muhabbetullâh / Allah Sevgisi

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, 25 - 26 April 2013, vol.2, pp.601-606

Manevi Psikoloji ve Gazali

900. Vefat Yılında İmam Gazzali : Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.787-798

Leyla Sevgisinden Mevla Sevgisine

İslam’da Sevgi Temelinde Beşeri Münasebetler-İlmi Toplantı-, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.129-143

Mevlana nın Mesnevi sinde Psikolojik Yaklaşımlar

Konya: Uluslararası Mevlâna Celâleddin Rûmi Sempozyumu, 8 - 12 May 2007, vol.1, pp.345-358

İslam Kültürü ve Tasavvufun Tanıtılmasında İngiliz Seyyahlarının Rolü

XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa, 24 - 26 November 2006

Dünden Bugüne İngiliz Oryantalizmi Tasavvufun Gelişimi Hakkındaki Görüşleri

Bursa'da dünden bugüne tasavvuf kültürü, Turkey, 14 - 16 November 2003

Müsteşriklerin Tasavvufa Bakış Açısı ve Bu Sahada Yaptıkları Araştırmalar

Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslâm Çalışmaları Sempozyumu, Turkey, 11 - 12 May 2002, pp.469-488

Sufi Tefsir Anlayışı ve Kıraat İlişkisi

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: Kıraat İlmi ve Problemleri-IV, Turkey, 13 - 14 October 2001, pp.337-344

Books & Book Chapters