İslam Kültürü ve Tasavvufun Tanıtılmasında İngiliz Seyyahlarının Rolü


DERİN S.

XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa, 24 - 26 Kasım 2006