Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emeğin Özgürleşmesi Üzerine

İktisat Dergisi, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neoliberalizm, Finansallaşma ve Emek Piyasaları

JOEEP Journal Of Emerging Economies And Policy., cilt.1, ss.85-104, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapitalizmin Bütünsel Bir Analizi John Maynard Keynes

Toplum ve Demokrasi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çözüm Rantiye Ekonomisine Son Demekten Geçiyor

Petrol-İş Kadın, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Neo liberal Politikalar ve Hegemonya Krizi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Krize Karşı Yalın Üretim Formülü

TOBB Ekonomik Forum, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Neoliberalizm, Kuralsızlaştırma ve Küresel Yönetişim

International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017

Almanya’da Mini-Job Çalışanı Türk Kadınlarının Konumu

6. International Conference on Gender Studies, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Mart 2017

Neoliberalizm, Finansallaşma ve Emek Piyasaları

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

Türkiye Hazır Giyim Sektöründe Sendikal Örgütlenmenin Gelişimi: Güneşli Nakış İşçileri Örneği

ICOPEC International Conference of Political Economy, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2016

Neoliberalizm ve Yeni Sosyal Politika Anlayışlarının Bütünsel Değerlendirilmesi

ICOPEC International Conference of Political Economy, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2016

Neoliberalizmin İdeolojik Hegemonyası ve Finansal Mimariye Müdahale

ICOPEC International Conference of Political Economy, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekonomik Modeller, Postmodernizm ve Feminist İktisat

Çalışma Hayatında Kadın, Gülay Akgül Yılmaz, Editör, ESKAR, İstanbul, ss.51-88, 2017

Türkiye Hazır Giyim Sektöründe Sendikal Örgütlenmenin Gelişimi: Güneşli Nakış İşçileri Örneği.

Social and Economic Dynamics of Development Case Studies, Savaş Çevik, Hamza Şimşek, Harini Mittal, Editör, ICOPEC Publication, İstanbul, ss.137-160, 2016

Transformaions of the Labor Markets in Turkey and Germany

Turkish German Affairs from an Interdisciplinary Perspective, Elif Nuroğlu, Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Enes Bayraklı, Editör, Peter Lang Edition, Frankfurt, ss.213-235, 2015