Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Emeğin Özgürleşmesi Üzerine

İktisat Dergisi, 1997 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Neoliberalizm, Finansallaşma ve Emek Piyasaları

JOEEP Journal Of Emerging Economies And Policy., vol.1, pp.85-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kapitalizmin Bütünsel Bir Analizi John Maynard Keynes

Toplum ve Demokrasi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çözüm Rantiye Ekonomisine Son Demekten Geçiyor

Petrol-İş Kadın, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Neo liberal Politikalar ve Hegemonya Krizi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., 2006 (Other Refereed National Journals)

Dünya Ekonomisindeki Yeni Gelişmeler

Mürekkep, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Kapitalizmin Yeni Birikim Modeli ve Sendikalar

Lastik-İş, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Yeni Bir Rasyonelleşme Dinamiği Yalın Yönetim

Toprak İşveren, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Ekonomik Krize Karşı Yalın Üretim Formülü

TOBB Ekonomik Forum, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Neoliberalizm, Kuralsızlaştırma ve Küresel Yönetişim

International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017

Almanya’da Mini-Job Çalışanı Türk Kadınlarının Konumu

6. International Conference on Gender Studies, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 March 2017

Neoliberalizm, Finansallaşma ve Emek Piyasaları

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016

Türkiye Hazır Giyim Sektöründe Sendikal Örgütlenmenin Gelişimi: Güneşli Nakış İşçileri Örneği

ICOPEC International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016

Neoliberalizm ve Yeni Sosyal Politika Anlayışlarının Bütünsel Değerlendirilmesi

ICOPEC International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016

Neoliberalizmin İdeolojik Hegemonyası ve Finansal Mimariye Müdahale

ICOPEC International Conference of Political Economy, Kocaeli, Turkey, 23 - 24 October 2013

Books & Book Chapters

Ekonomik Modeller, Postmodernizm ve Feminist İktisat

in: Çalışma Hayatında Kadın, Gülay Akgül Yılmaz, Editor, ESKAR, İstanbul, pp.51-88, 2017

Türkiye Hazır Giyim Sektöründe Sendikal Örgütlenmenin Gelişimi: Güneşli Nakış İşçileri Örneği.

in: Social and Economic Dynamics of Development Case Studies, Savaş Çevik, Hamza Şimşek, Harini Mittal, Editor, ICOPEC Publication, İstanbul, pp.137-160, 2016

Transformaions of the Labor Markets in Turkey and Germany

in: Turkish German Affairs from an Interdisciplinary Perspective, Elif Nuroğlu, Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Enes Bayraklı, Editor, Peter Lang Edition, Frankfurt, pp.213-235, 2015