Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

İletişim