Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Safa Barış’ın bilimsel çalışmalarının evrensel bilime sağladığı en önemli katkı immünoloji ve allerji alanında özellikle primer immün yetmezlikler konusundaki çalışmalarından oluşmaktadır. Bu konulardaki uluslararası çalışmalarıyla genetik temelli immün yetmezliklerin tanınmasına, patogenezi tam bilinmeyen bu hastalıkların aydınlatılmasına bilimsel yenilikler getirmiş ve hastalıkların kontrolünde daha etkili ve patogeneze yönelik tedavilerin bulunmasına katkılar sağlamıştır. Çalışmaları sayesinde LRBA, CTLA4, DOCK8, ZNF341, FOXP3, PRKCD, POLD1,2 eksikliği ve STAT1 fonksiyon kazanımı hastalıklarının mekanizması daha iyi anlaşılmış ve immün sistemde bu proteinlerin anormal çalışma durumunda ortaya çıkacak değişikliler net olarak ortaya koyulabilmiştir. Bu yönüyle yapığı katkılar nedeniyle ünitesinde hastalıkların tanısı daha erken dönemde konulabilmekte ve hastalığa özgü tedavilerin hastalık ilerlemeden başlanmasını sağlayabilmektedir.  Prof. Dr. Safa Barış yürütücüsü olduğu çok sayıda Üniversite ve TÜBİTAK araştırma projeleri (1003 ve 3001) ile yüksek etki değerli uluslararası dergilerde yayın yapma olanağı elde etmiş ve literatüre önemli katkılarda bulunmuştur. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı 2019 yılı Aziz Sancar TUSEB Teşvik Ödülüne layık görülmüştür.  

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İletişim