Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of fluoroscopy-guıded intraartıcular injectıon, suprascapular nerve block, and combınatıon therapy ın hemıplegıc shoulder paın: a prospective double-blınd, randomızed clınıcal study.

Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, vol.40, no.5, pp.939-946, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is fluoroscopy-guided percutaneous rupture of facet cyst an alternative to surgery? A case report

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.64, no.4, pp.362-365, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Pregnancy-related low back pain in women in Turkey: Prevalence and risk factors

ANNALS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, vol.61, no.1, pp.33-37, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of transforaminal epidural steroid injections in patients with spondylolisthesis

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.30, no.4, pp.841-846, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Rare Cause of Lumbar Radiculopathy: Perineural Cyst

PAIN MEDICINE, vol.16, no.1, pp.199-200, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Telephone versus self administration of outcome measures in low back pain patients

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.32, no.3, pp.147-151, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Hormonal Değişiklikler veVazomotor Semptomlarla Huzursuz Bacak Sendromu Arasındaki İlişki

Romatoloji ve Tıbbi rehabilitasyon dergisi, vol.26, no.1, pp.1-9, 2015 (Other Refereed National Journals)

Epidural Enjeksiyonlar

Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine Rehabilitation Special Topics, vol.6, no.3, pp.57-65, 2013 (Other Refereed National Journals)

Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda HormonalDeğişikliklerin Huzursuz Bacak SendromuŞiddeti, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Türkiye Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal Of Physical Medicine And Rehabilitation, vol.59, no.1, pp.45-51, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Opere Lomber Diskopatili Hastalarda Spinal Kord Stimülatörü

1. GENÇ ALGOLOGLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2019

Boyun Ağrıları ve Girişimsel Tedavi Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019, pp.108-109

Kronik Pankretite Bağlı Gelişen Ağrıda Splanknik Sinir Blokajı Etkinliği

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

KOKSİKS AĞRISINDA YAKLAŞIM, KONSERVATİF VE GİRİŞİMSEL TEDAVİ

27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Lomber Transforaminal Epidural Enjeksiyonu Takip Eden Herpes Zoster Vakası

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

RELIABILITY AND VALIDITY OF THE ISTANBUL LOW BACK PAIN DISABILITY INDEX IN LUMBAR RADICULOPATHY

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.536 identifier

Ganglion impar bloğu koksikodinide nöropatikağrı için etkinliği

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2018

COMPREHENSIVE NON-SURGICAL TREATMENTS DECREASE THE NEED FOR SPINE SURGERY IN PATIENTS WITH DEGENERATIVE SPONDYLOLISTHESIS

10th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (, Kuala-Lumpur, Malaysia, 29 May - 02 June 2016

The Effect of Transforaminal Epidural Steroid Injections inPatients with Spondylolisthesis

Proceedings of the NASS 30th Annual Meeting, CHİCAGO, United States Of America, 14 - 17 October 2015

Percutaneous rupture of lumbar facet joint cyst under fluorocopic guidance

13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland, 6 - 09 May 2015

NADİR BİR SİYATALJİ NEDENİ: BİRLEŞİK LUMBOSAKRAL SİNİR KÖKLERİ

25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Fluoroscopic percutaneous rupture of lumbar facet joint cyst causing radicular pain

EFRR European Forum of Research in Rehabilitation Congress, Helsinki, Finland, 6 - 09 May 2015

Does the presence of lumbosacral transitional vertebra affect the efficacy of lumbar transforaminal epidural steroid injection?

2nd International and 4th National conference of Physical Medicine and Rehabilitation, Rawalpindi, Pakistan, 10 - 12 April 2015

Recovery of H reflex with transforaminal epidural steroid injection in S1 radiculopathy Report of 3 cases

RehabCon 2015, Pakistan International Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Rawalpindi, Pakistan, 9 - 12 April 2015

Comparison of fluoroscopy guided caudal and transforaminal epidural steroid injection in post lumbar surgery syndrome

RehabCon 2015, Pakistan International Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Rawalpindi, Pakistan, 9 - 12 April 2015

THE DEMOGRAPHIC AND CLINICAL FEATURES OF OUR HAND REHABILITATION PATİENTS

5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, İstanbul, Turkey, 13 - 17 July 2009