Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu ve dorsal kök ganglionuna uygulanan pulse radyofrekans tedavisi sonrası rezorbe olan lomber disk herniasyonu: Olgu sunumu


GÜLER E., CÜCE İ., ŞENCAN S.

14. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye