Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biosensor production for foodborn pathogen salmonella enteritidis

The International Congress on Bioinformatics and Biomics, 18 - 22 Mayıs 2011