Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA BİR COĞRAFİ BECERİ ÖNERİSİ: MEKÂNSAL DÜŞÜNMEBECERİSİ

Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.35, ss.13-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSTANBUL’DA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DEPREM BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Milli Eğitim Dergisi, cilt.45, ss.89-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kavramına Metaforik Bakışının Değerlendirilmesi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Muğla, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.992

11 ve 12 Sınıf Öğrencilerinin Depremle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.628-631