General Information

Biography

Akademisyen. 1966 yılında Bozova'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da yüksek öğrenimini Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde  tamamladı. 1993 yılında Harran Üniversitesi'nde göreve başladı. Alanı ile ilgili çalışmaların yanı sıra lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. Çeşitli idari görevlerde bulundu. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde göreve başladı. Halen burada görevine devam etmektedir.

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Mathematics and Science Education
Program
Department of Science Education