Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kurumsal Risk Yönetimi Odaklı İç Denetim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçin Bir Model Önerisi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Yl) (Tezli)

 • 2006 Postgraduate

  Belediyelerde performans yönetimi sorunları ve çözüm önerileri

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English