General Information

Biography

Doç. Dr. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN,  Lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde; Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini ise Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü öğretim üyesidir. Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi, Kamuda Denetim, Yerel Yönetimlerde Kamu Politikaları, Kentli Hakları ve Yaşam Kalitesi, Kurumsal Risk Yönetimi derslerini yöneten Özaslan’ın yerel yönetimler, kentli hakları  ve denetim alanında eserleri bulunmaktadır.  

Institutional Information

Unit
Faculty of Political Sciences
Department
Local Governments
Program
Department of Local Governments