Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukluk Çağı Olumlu Yaşantılar Ölçeği’xxnin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk Ergen KDT Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019