Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 1998 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr), Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1987 - 1992 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  Türkiye`de enflasyonun finansal raporlama üzerindeki etkilerinin önlenmesine yönelik düzenlemeler ve uygulamadan bir örnek

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman (Dr)

 • 1995 Yüksek Lisans

  Yatırım teşvik belgesi olan işletmelerde muhasebe düzeni ve kayıtları

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • A1 Başlangıç İngilizce