Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Adalet Meslek Yüksekokulu 0 9 0,00
Atatürk Eğitim Fakültesi 3086 223 13,84
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü 103 12 8,58
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 95 34 2,79
Diş Hekimliği Fakültesi 13684 161 84,99
Eczacılık Fakültesi 14703 70 210,04
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 6 15 0,40
Fen - Edebiyat Fakültesi 25240 258 97,83
Fen Bilimleri Enstitüsü 197 9 21,89
Gastroenteroloji Enstitüsü 197 1 197,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü 1 6 0,17
Güzel Sanatlar Fakültesi 38 101 0,38
Hukuk Fakültesi 165 100 1,65
İktisat Fakültesi 771 104 7,41
İlahiyat Fakültesi 102 156 0,65
İletişim Fakültesi 220 114 1,93
İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 8 3 2,67
İşletme Fakültesi 1986 137 14,50
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 6 0,00
Mühendislik Fakültesi 36056 167 215,90
Nörolojik Bilimler Enstitüsü 162 3 54,00
Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 1 11 0,09
Rektörlük 7 22 0,32
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 188 51 3,69
Sağlık Bilimleri Fakültesi 5060 81 62,47
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5037 18 279,83
Siyasal Bilgiler Fakültesi 593 85 6,98
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 199 0,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 672 53 12,68
Spor Bilimleri Fakültesi 2562 60 42,70
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 386 35 11,03
Teknoloji Fakültesi 14868 133 111,79
Tıp Fakültesi 123857 697 177,70
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 3 11 0,27
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 820 19 43,16
Yabancı Diller Yüksekokulu 117 148 0,79
TOPLAM 250991 3312 75,78