Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Adalet Meslek Yüksekokulu 0 9 0,00
Atatürk Eğitim Fakültesi 3020 221 13,67
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü 103 12 8,58
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 93 34 2,74
Diş Hekimliği Fakültesi 13831 164 84,34
Eczacılık Fakültesi 14596 70 208,51
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 6 15 0,40
Fen - Edebiyat Fakültesi 24985 255 97,98
Fen Bilimleri Enstitüsü 197 9 21,89
Gastroenteroloji Enstitüsü 197 1 197,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü 1 6 0,17
Güzel Sanatlar Fakültesi 38 102 0,37
Hukuk Fakültesi 165 100 1,65
İktisat Fakültesi 793 105 7,55
İlahiyat Fakültesi 102 157 0,65
İletişim Fakültesi 215 114 1,89
İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 0 3 0,00
İşletme Fakültesi 2084 138 15,10
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 6 0,00
Mühendislik Fakültesi 34876 168 207,60
Nörolojik Bilimler Enstitüsü 146 3 48,67
Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 1 11 0,09
Rektörlük 7 23 0,30
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 182 51 3,57
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4615 79 58,42
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5012 18 278,44
Siyasal Bilgiler Fakültesi 569 84 6,77
Sosyal Bilimler Enstitüsü 125 200 0,63
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 672 54 12,44
Spor Bilimleri Fakültesi 2504 60 41,73
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 357 35 10,20
Teknoloji Fakültesi 14586 133 109,67
Tıp Fakültesi 122821 709 173,23
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 3 11 0,27
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 805 19 42,37
Yabancı Diller Yüksekokulu 114 150 0,76
TOPLAM 247821 3329 74,44