Global İşletmelerde Kurum Kimliği ve Global Marka Kimliği


Uzunçarşılı Soydaş A.

in: Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editor, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.27-57, 2005

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2005
  • Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.27-57
  • Editors: Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editor

Abstract

Günümüzdeki başarılı işletmeleri diğer işletmelerden ayıran özelliğe bakarsak, bir çoğunun benzer yapıları ve teknolojileri olduğu halde, daha çok tanınan ve güven uyandıran işletmelerin her zaman tercih edilmesi gerçeğini görürüz. Güven duyma ve tanıma kşilerin tercih etmee sebebi ise, işletmelerin başarılı olabilmeleri için bunu sağlayacak olumlu imajı oluşturmaları gerekir. Böyle bir imajın oluşturulabilmesi için, öncelikle işletmenin kurumsal kimliğini oluşturması ve bu kimlikte tutarlı olması gerekir. İmaj kişilerin görme, algılama şeklidir ve doğrudan etkilenemez. Ancak, kimlik oluşturma işletmenin elindedir ve imajı etkilemek için kullanılır. Bir işletmenin kimliği, çalışanlarını, iletişim biçimlerini, sembollerini, kültürünü, felsefesini ve tarihsel sürecini içermektedir. Çoğu zaman kimlik kavramı renk, isim ve logo gibi sadece görsel unsurlardan oluşuyor gibi algılansa da, aslında organizasyonun bütününü kapsayan bir kavramdır. Bu çalışmada kimliğin farklı yönlerine değinmekle birlikte, izleyenler tarafından görünen yüzü olan görsel unsurları daha detaylı ele alınacaktır.