İletişim Şirketleri İle Sanal Mağazalar Ya da Online Alışveriş Siteleri Arasındaki İşbirliğine Yönelik Bir Araştırma


SAYILGAN E.

Digital Communication Impact, 16 - 17 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text