İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım


Trajkovski J.(Yürütücü), Baykal S. S. , Tekindağ F. C. , Aksu B. , Aksu B.

AB Destekli Diğer Projeler, 2014 - 2016

  • Proje Türü: AB Destekli Diğer Projeler
  • Başlama Tarihi: Eylül 2014
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2016

Proje Özeti

Yönlendirme Komitesi Üyeleri: “Avrupa Birliği Bakanlığı”, “Başbakanlık”, “İçişleri Bakanlığı”, “Ekonomi Bakanlığı”, “Milli Eğitim Bakanlığı”, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”, “Sağlık Bakanlığı”, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı”, “Adalet Bakanlığı”, “Maliye Bakanlığı”, “Ulaşım, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığı”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”, “Mesleki Yeterlilikler Kurumu”, ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı”, “Merkezi Finans ve İhale Birimi”, “Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu”

Genel ve Özel Hedefleri

Genel Hedef "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslına ilişkin müktesebata uyum sağlamak için bütün hukuki ve idari tedbirlerin zamanlamasını da içeren detaylı bir stratejinin Avrupa Komisyonu'na sunulması.

Özel Hedef "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslına ilişkin müktesebata uyum sağlamak için gereken bütün hukuki ve idari tedbirleri açıkça ortaya koyan kapsamlı bir eylem planının Türkiye'nin Baş Müzakerecisi’ ne sunulması.

Proje Sonuç Alanları

Sonuç 1: Bu sonuç alanının amacı, Türkiye’deki bütün hukuki ve idari uygulamaların Hizmetler Direktifinin hükümleriyle uyum sağlaması için, ilgili taslak kanunu da içeren bir eylem planı hazırlanmasıdır. Sonuç 2: Bu sonuç alanının amacı ise, mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin olarak, işleyen bir tanıma sisteminin oluşturulması için, ilgili taslak kanunu da içeren bir eylem planı hazırlanmasıdır.

Teknik Destek Ekibi

Kilit Uzman 1 – Takım Lideri : Jasmina Trajkovski

Kilit Uzman 2 – Hizmetler Direktifi Hukuk Uzmanı : Prof. Dr. Sanem Baykal

Kilit Uzman 3 – Mesleki Yeterlilikler Direktifi Hukuk Uzmanı : Süleyman Yazır

Kilit Uzman 4 – Kurumsal Kapasite Geliştirme Uzmanı : Mustafa Afyonluoğlu

Kilit Olmayan Uzmanlar: Deniz Kemik, Ayça Haykır, Burak Bahalı, İlke Göçmen, Gamze Öz, Rodica Lupu, Martin Buse, Apostolos Anthimos, Çağlayan Sayhan Soydan, Bayram Samet Şahin, Bora Aksu, Aslı Karatekin Tezcan, Mustafa Alper Ener, Hasan Ali Kulak, Azime Aslı Bilgin, Didem Oflaz, Gizem Başal, Sare Gül Sevil Proje Direktörü : Faruk C. Tekindağ

Proje Yöneticileri : Duygu Doğan, Gizem Başal

Proje Asistanları : Yiğit Orhan Çok & Oğuzhan Yılmaz