Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2006 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1997 - 2001 Tıpta Uzmanlık

  Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hast, Türkiye

 • 1988 - 1994 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Düşük dereceli gliomalarda egfr, pten, pdgfr-alfa, MGMT ifadelerindeki, TP53 ve P53 yolağı (MDM-2 ve P14arf) genlerindeki düzensizlikler ve klinik etkileri

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2001 Tıpta Uzmanlık

  Trisomi 21’in ve Nöral Tüp Defektinin Prenatal Tanısında İkinci Trimester AFP, hCG, uE3 Testlerinin Klinik Sonuçları

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Herediter Kanser Hastalıklarında Aileye Yaklaşım

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ