Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Teşebbüs Kavramı ve Tacir Sayılmanın Sonuçları

Marmara Üniversitesi Hukuk Faküktesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.21, ss.107-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.333-347, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gümrük Antrepoları Eşyanın Tasfiyesi ve Antrepo Ücretinden Sorumluluk

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.377-392, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekabetin Dikey Kısıtlanmasına Grup Muafiyetinin Uygulanabilmesi Bakımından Pazar Payı Sınırlamaları

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, cilt.20, ss.108-127, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında İşveren ve Tayin Edenin Eser Üzerindeki Hakları

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.37-57, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması

İpek Yolu Canlanıyor Türk-Çin Hukuk Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2012, ss.275-295

Bankaların Telekomünikasyon Şirketlerinin ve Mevduat Sahiplerinin İnternet Bankacılığından Doğan Sorumlulukları

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre, Samsun, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, cilt.2, ss.169-200

Kitap & Kitap Bölümleri

Anonim Şirketlerin Temel Nitelikleri ve Kuruluşu

Şirketler Hukuku, Sami Karahan, Editör, Mimoza Basım, Yayım ve DAğıtım Ltd. Şti., Konya, ss.335-388, 2013