Publications & Works

Articles Published in Other Journals

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Teşebbüs Kavramı ve Tacir Sayılmanın Sonuçları

Marmara Üniversitesi Hukuk Faküktesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.1, pp.107-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.2, pp.333-347, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gümrük Antrepoları Eşyanın Tasfiyesi ve Antrepo Ücretinden Sorumluluk

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.377-392, 2011 (Other Refereed National Journals)

Rekabetin Dikey Kısıtlanmasına Grup Muafiyetinin Uygulanabilmesi Bakımından Pazar Payı Sınırlamaları

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.20, no.71, pp.108-127, 2007 (Other Refereed National Journals)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında İşveren ve Tayin Edenin Eser Üzerindeki Hakları

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.37-57, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması

İpek Yolu Canlanıyor Türk-Çin Hukuk Zirvesi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2012, pp.275-295

Bankaların Telekomünikasyon Şirketlerinin ve Mevduat Sahiplerinin İnternet Bankacılığından Doğan Sorumlulukları

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2012, vol.2, pp.169-200

Anonim Şirketlerde SErmaye Kavramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2012, vol.18, pp.333-347

Books & Book Chapters

Anonim Şirketlerin Temel Nitelikleri ve Kuruluşu

in: Şirketler Hukuku, Sami Karahan, Editor, Mimoza Basım, Yayım ve DAğıtım Ltd. Şti., Konya, pp.335-388, 2013

Other Publications