Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Association of Metabolic Syndrome Parameters with TT3 and FT3/FT4 Ratio in Obese Turkish Population

METABOLIC SYNDROME AND RELATED DISORDERS, cilt.10, sa.2, ss.137-142, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epicardial adipose tissue thickness in type 1 diabetic patients

ENDOCRINE, cilt.40, sa.2, ss.250-255, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bulky gastrinoma of the common bile duct: Unusual localization of extrapancreatic gastrinoma - case report

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.22, sa.2, ss.219-223, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Vitamin D Deficiency and Replacement on Endothelial Function in Asymptomatic Subjects EDITORIAL COMMENT

OBSTETRICAL & GYNECOLOGICAL SURVEY, cilt.65, sa.3, ss.173-174, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Vitamin D Deficiency and Replacement on Endothelial Function in Asymptomatic Subjects

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.94, sa.10, ss.4023-4030, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Melatonin ameliorates methionine- and choline-deficient diet-induced nonalcoholic steatohepatitis in rats

JOURNAL OF PINEAL RESEARCH, cilt.46, sa.4, ss.401-407, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diabetes Mellitus Fizyopatolojisi

Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.130-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetim var kilo veremiyorum

Olgularla Endokrinoloji, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Dirençli Akromegali

Endokrin Vakalar, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hastanede yatan hastalarda hiperglisemi sıklığı

Marmara Medical Journal (elektronik), 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glycemic profiles and their diagnostic value among inpatients in a cardiology clinic

Endocrinology & Metabolic Syndrome, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paraoksonaz 1 Enzimi ve Koroner Kalp Hastalıkları ile İlişkisi

Marmara Medical Journal (elektronik), 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CREST Syndrome and Renal Involvement

Marmara Medical Journal (elektronik), 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amiodarona bağlı gelişen tiroid disfonksiyonu olgu sunumu

Endokrinolojide Yönelişler, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TestikülerFeminizasyon olgusunda cinsel kimlik bozukluğu

9.Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2019

Tip 2 Diyabette yeni nesil kombinasyon tedavileri

4.Ulusal Diyabet Akademisi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 29 Kasım - 01 Aralık 2019

Adrenal İnsidentaloma Tanı ve Tedavi yaklaşımı

Endokurs 2019, Samsun, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

Adrenal insidentalomaya yaklaşım

13.Ulusal İç Hastalıkları Güncelleme Kursu, Türkiye, 14 - 15 Eylül 2019

Cushing Hastalığında klinik ve laboratuvar tanı

Hipofiz adenomları kursu, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2019

GH eksikliği tedavisinde cesur olmalı mıyız?

41.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

Transerkek bireylerde testosteron tedavisinin kemik parametreleri üzerine etkileri

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

Transseksüalite Tedavisi

Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

DM patogenezinde çevresel etkenler ve endokrin bozucular

ulusal diyabet kongresi, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri