Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Association of Metabolic Syndrome Parameters with TT3 and FT3/FT4 Ratio in Obese Turkish Population

METABOLIC SYNDROME AND RELATED DISORDERS, vol.10, no.2, pp.137-142, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Vitamin D Deficiency and Replacement on Endothelial Function in Asymptomatic Subjects

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.94, no.10, pp.4023-4030, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Serum Paraoxonase-1 Activity and Paraoxonase Q192 Gene Polymorphism in a Young, Healthy Population

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.25, no.2, pp.193-201, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Diabetes Mellitus Fizyopatolojisi

Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, vol.3, no.3, pp.130-134, 2017 (Other Refereed National Journals)

Diyabetim var kilo veremiyorum

Olgularla Endokrinoloji, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Dirençli Akromegali

Endokrin Vakalar, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Hastanede yatan hastalarda hiperglisemi sıklığı

Marmara Medical Journal (elektronik), 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Glycemic profiles and their diagnostic value among inpatients in a cardiology clinic

Endocrinology & Metabolic Syndrome, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Paraoksonaz 1 Enzimi ve Koroner Kalp Hastalıkları ile İlişkisi

Marmara Medical Journal (elektronik), 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

CREST Syndrome and Renal Involvement

Marmara Medical Journal (elektronik), 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amiodarona bağlı gelişen tiroid disfonksiyonu olgu sunumu

Endokrinolojide Yönelişler, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TestikülerFeminizasyon olgusunda cinsel kimlik bozukluğu

9.Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 December 2019

Tip 2 Diyabette yeni nesil kombinasyon tedavileri

4.Ulusal Diyabet Akademisi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 29 November - 01 December 2019

Adrenal İnsidentaloma Tanı ve Tedavi yaklaşımı

Endokurs 2019, Samsun, Turkey, 4 - 06 October 2019

Adrenal insidentalomaya yaklaşım

13.Ulusal İç Hastalıkları Güncelleme Kursu, Turkey, 14 - 15 September 2019

Cushing Hastalığında klinik ve laboratuvar tanı

Hipofiz adenomları kursu, Turkey, 15 - 16 June 2019

GH eksikliği tedavisinde cesur olmalı mıyız?

41.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Transerkek bireylerde testosteron tedavisinin kemik parametreleri üzerine etkileri

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Transseksüalite Tedavisi

Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Turkey, 9 - 13 May 2018

DM patogenezinde çevresel etkenler ve endokrin bozucular

ulusal diyabet kongresi, Turkey, 20 - 23 April 2016

Books & Book Chapters