Education Information

Education Information

 • 2004 - 2007 Post Doctorate of Medicine

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

 • 2005 - 2005 Post Doctorate of Medicine

  University of Texas Medical Branch, Tıp Fakültesi , Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları , United States Of America

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1989 - 1996 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Turkey

Dissertations

 • 2007 Post Doctorate of Medicine

  Vitamin D eksikliği olan bireylerde Vitamin D replasmanının endotel fonksiyonu, oksidatif stres ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkileri

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 2001 Expertise In Medicine

  Non-invaziv bir yöntem olan Helicobacter Pylorii Stool Antigen (HpSA)'nın Hp teşhisinde ve tedavi sonrasında kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English