Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of the Fountain Solution in the Offset Printing in Terms of Printability

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, ss.641-645, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.94-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Termal Flekso Baskı Kalıbı Hazırlama Parametrelerinin, Kalıp Üzerindeki Nokta Yapısına Etkisinin İncelenmesi

MARMARA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.27, ss.39-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of deinking and binder type on inkjet print quality

International Symposium on Graphic Engineering and Design GRID 2020, Novi-Sad, Sırbistan, 12 - 14 Kasım 2020, cilt.1, ss.387-394

The production of ecofriendly biofilm with natural oil for food packaging

Proceedings - The Tenth International Symposium GRID 2020, Novi-Sad, Sırbistan, 12 - 14 Kasım 2020, cilt.1, ss.221-227

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

III.Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, ss.46

Bağlayıcı Tipinin Kaplanmış Kağıtların Fiziksel Özelliklerine Etkisi

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Barselona, İspanya, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.42-49

ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRLIMALI İNCELENMESİ

IV. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, 24 - 26 Kasım 2011

Tipografide Yazı karakterlerinin okunabilirliğe etkisi

IV. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, 24 - 26 Kasım 2011

UGRA 82 ISIT DIGITAL OR FİLM

TAGA 58.ANNUAL TECHNİCAL CONFERENCE, 19 - 21 Mart 2006

PDF İN DOSYA YAPISI VE MATBAA SEKTÖRÜNE GETİRMİŞ OLDUĞU YENİLİKLER

I. ULUSLARARASI KATILIMLI KAĞIT-KARTON MÜREKKEP, MATBAA SEMPOZYUMU, 26 - 28 Eylül 2002

RENK OLUŞUMUNDA VE BASKIDA HEXACROME TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

I. ULUSLARARASI KATILIMLI KAĞIT-KARTON MÜREKKEP, MATBAA SEMPOZYUMU, 26 - 28 Eylül 2002

Baskı Sistemlerinde, Farklı Baskıaltı Malzemeleri Üzerinde Trapping Ölçümü ve Değerlendirilmesi

IV. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2001, ss.263-270 Creative Commons License

BASKI SİSTEMLERİNDE FARKLI BASKIALTI MALZEMELERİ ÜZERİNDE TRAPPİNG ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

IV.ULUSLARARASI BOYA, VERNİK,MÜREKKEP VE YARDIMCI MADDELER SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ, 16 - 19 Kasım 2001

XENOBİOTİCS IN THE PRİNTİNG INDUSTRY

4TH XENOBİOTİCS METABOLİSM AND TOXİCİTY WORKSHOP OF BALKAN COUNTRİES, 12 - 16 Nisan 2001